Γαλλο-Ελληνικός Φορέας Υπερθαλάσσιας ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου Ανώνυμη Εταιρία

LEI 54930040KHXKFWO7JI68

Γαλλο- Ελληνικος Φορεας Υπερθαλλασιας Ζευξης Ριου - Αντιρριου Ανωνυμη Εταιρεια

FRENCH-GREEK ENTITY FOR THE OVERSEAS LINK OF RION-ANTIRION S.A.

Legal Address [el]


2, Rizariou Street
Halandri
Athens GR-I GR 15233

Headquarters Address [el]


2, Rizariou Street
Halandri
Athens GR-I GR 15233

LEI Registration Details
L E I
54930040KHXKFWO7JI68
Legal Name
Γαλλο-Ελληνικός Φορέας Υπερθαλάσσιας ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου Ανώνυμη Εταιρία
Other Name 1
Γαλλο- Ελληνικος Φορεας Υπερθαλλασιας Ζευξης Ριου - Αντιρριου Ανωνυμη Εταιρεια
Other Name 1 Type
PREVIOUS_LEGAL_NAME
Transliterated Other Name 1
FRENCH-GREEK ENTITY FOR THE OVERSEAS LINK OF RION-ANTIRION S.A.
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000685
Authority Authority I D
002060801000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
W2NK
Status
ACTIVE
Initial Date
2014-02-04 23:12:00
Last Update Date
2021-07-28 21:31:00
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2022-07-22 14:00:00
Managing L O U
EVK05KS7XY1DEII3R011 [Business Entity Data B.V.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000685
Validation Authority Validation Authority I D
002060801000

LEI Registration Exception(s)


Subsidiaries and Parent Companies

Parent / Holding Companies


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

Γαλλο-Ελληνικός Φορέας Υπερθαλάσσιας ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου Ανώνυμη Εταιρία is directly consolidated by Vinci Concessions

Relationship Start Node Node I D
54930040KHXKFWO7JI68 [Γαλλο-Ελληνικός Φορέας Υπερθαλάσσιας ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου Ανώνυμη Εταιρία]
Relationship End Node Node I D
213800EZZTAFCTFLFO44 [VINCI CONCESSIONS]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2014-02-04 23:12:00
Registration Last Update Date
2020-09-09 09:52:00
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-07-20 03:27:00
Registration Managing L O U
EVK05KS7XY1DEII3R011 [Business Entity Data B.V.]
Registration Validation Sources
Entity Supplied Only
Registration Validation Documents
Supporting Documents
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 19:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 19:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2018-05-28 20:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard

Business Entity Relationship

Active

Γαλλο-Ελληνικός Φορέας Υπερθαλάσσιας ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου Ανώνυμη Εταιρία is ultimately consolidated by Vinci

Relationship Start Node Node I D
54930040KHXKFWO7JI68 [Γαλλο-Ελληνικός Φορέας Υπερθαλάσσιας ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου Ανώνυμη Εταιρία]
Relationship End Node Node I D
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2014-02-04 23:12:00
Registration Last Update Date
2020-09-09 09:52:00
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-07-20 03:27:00
Registration Managing L O U
EVK05KS7XY1DEII3R011 [Business Entity Data B.V.]
Registration Validation Sources
Entity Supplied Only
Registration Validation Documents
Supporting Documents
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 19:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 19:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2018-05-28 20:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard


© 2024 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |